Jūs atrodaties šeit

Pievienot komentāru

Augkopība

Jūlija otrajā pusē aktīvi sākās ziemāju labības kulšana, bet vēl pirms kulšanas tika veikta otrā ziemāju labības – ziemas kviešu, rudzu, tritikāles un ziemas rapša – lauku apsekošana un ražas prognozēšana.

Ražas šogad prognozētas 2011. gada līmenī, kas vērtējamas kā vidēji labas ražas. Tik augstas ražas kā 2012. gadā šogad netiks sasniegtas, jo lielais karstums jūnijā un jūlijā būtiski ietekmēja graudu rupjumu. Augstākas ražas var gaidīt no vēlajām ziemāju labību šķirnēm, jo tās karstums ietekmēja mazāk.

 

Ražu prognožu salīdzinājums

 

Ziemas kviešu raža tiek prognozēta 3,1 t/ha, kas ir par 20% mazāk kā 2012. gadā, bet tieši tik pat daudz cik 2011. gadā. Agro šķirņu ziemas kvieši jau tiek vākti, raža vērējama kā vidēji augsta un kvalitāte tiem ir ļoti laba.

Rudzu un tritikāles raža tiek prognozēta iepriekšējo gadu līmenī. Rudzu ievākums būs aptuveni 3 t/ha un tritikāles – aptuveni 2,5 t/ha.

Ziemas rapša raža tiek prognozēta ap 2,6 t/ha, kas ir par 19% zemāka kā 2012. gadā, tomēr par 15% augstāka kā 2011. gadā. Vidējo ziemas rapša ražu šogad būtiski ietekmēja garā ziema un tās dēļ daļa lauku slikti pārziemoja. Laukos, kur rapši pārziemoja labi un ir ievērota pareiza agrotehnika, gaidāmas labas ražas.

Augustā tiks apkopotas vidējās ziemāju labības un ziemas rapša ražas, kā arī veikta otrā vasarāju labības un vasaras rapša ražas prognozēšana.

 

Sagatavoja LLKC Augkopības nodaļas

speciāliste bioloģiskajā lauksaimniecībā Laura Ludevika

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 8 (101)