Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Sagatavots „Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums”

Lai dzīvnieku īpašnieki var efektīvāk apsaimniekot ganāmpulkus, panākt straujāku saražotās produkcijas kāpumu un palielināt savu konkurētspēju lopkopības nozarē, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir sagatavojis lopbarības katalogu – „Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums”.

Pieteikšanās interešu grupām augkopībā un piena lopkopībā

Tiek izsludināta saimniecību pieteikšanās Interešu grupām augkopībā un piena lopkopībā.

Tēmas augkopībā: Graudaugu un rapša audzēšana; Bioloģiskā lauksaimniecība.

Tēmas piena lopkopībā: Piena kvalitāte un govju veselība piensaimniecībā; Kvalitatīva rupjā lopbarība un ganāmpulka veselība.

Sīkāk par pieteikšanās kārtību lasīt pielikumā

Pieteikšanās termiņš 2014. gada 4. aprīlis.

Savstarpējās atbilstības pakalpojums – jaunums mūsu saimniekiem

Kristīne Ragaine-Volnianko

Pēc Latvijas iestāšanās, ES strauji palielinājies lauksaimniecisko darbību un lauku attīstību reglamentējošo tiesību aktu daudzums, kā arī strauji izmainījušās gan izvirzītās prasības, gan lauku saimniekiem pieejamie atbalsta mehānismi. Jebkurš saimnieks, kurš pretendē saņem ES atbalsta maksājumu, ir saskāries ar šādiem formulējumiem: „vides aizsardzība, dzīvnieku labturība, laba lauksaimniecības prakse”. Šie visi dažādie nosacījumi ir apvienoti un nodēvēti vienotā terminā „Savstarpējā atbilstība” (SA).

Kursi dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centra darbiniekiem

2014. gada 19. martā plkst. 10.00 Ozolniekos, Rīgas iela 34, organizē kursus dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centra darbiniekiem.

Dalībnieki: dzīvnieku pārvadātāji un dzīvnieku savākšanas centra darbinieki.

Lūdzam pieteikties uz kursiem: e-pasts lita.sturmane@llkc.lv, tālr. 26148820, 63050235.

Notikuma veids: Apmācības

Datums: Trešdiena, 19 Marts, 2014 - 10:00

Kursi „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”

2014. gada 27. un 28. martā plkst. 10.00 organizē  kursus „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”  (Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009), MK noteikumi Nr. 21).

Kursi paredzēti kāvējiem un labturības inspektoriem kautuvēs kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai.

 

Lūdzam pieteikties uz kursiem: e-pasts lita.sturmane@llkc.lv, tālr. 26148820, 63050235.

 

Notikuma veids: Apmācības

Datums: Piektdiena, 28 Marts, 2014 - 10:00

Pozitīvi novērtēta govju sūkļveida encefalopātijas uzraudzība Latvijā

Zemkopības ministrija informē, ka Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (PDVO) ir izvērtējusi Latvijas iesniegto pieteikumu un dokumentus govju sūkļveida encefalopātijas (turpmāk – GSE) riska statusa novērtēšanai un ir pieņēmusi lēmumu, ka Latvija atbilst „Nenozīmīga GSE riska statusam”. PDVO ir nosūtījusi pieņemto lēmumu PDVO delegātiem, un tiem ir dota iespēja 60 dienu laikā paust viedokli par PDVO Zinātniskās komisijas pieņemto lēmumu. Ja PDVO delegāti neizteiks iebildumus, tad šogad maijā PDVO 82. ģenerālās sesijas laikā Latvijai tiks piešķirts „Nenozīmīga GSE riska statuss”.

Govju komforta prasības kūtī

Domājot par ganāmpulku un govju mītņu paplašināšanu, visvairāk apspriežamie jautājumi ir komfortabla vieta dzīvniekiem un nepieciešamie kapitālieguldījumi.

Precīza un pārdomāta plānošana ir vairāk nekā nepieciešama, jo katra kļūda govju komforta nodrošināšanā nesīs lielus zaudējumus nākotnē. Saimnieki bieži brīnās, kā tas var notikt, ka pie līdzvērtīgas barības bāzes vienā saimniecībā piens tek un govis ir veselīgas, otrā – rezultātu nav. Maksimāls komforts govīm mītnēs ir šī noslēpuma atslēgas vārds.  

Akcenti fermas būvniecībai

Pēdējo desmit gadu laikā Latvijā modernizētas simtiem fermu un šajā jomā uzkrāta vērā ņemama pieredze, ko vērts zināt gan lauksaimniekiem, kas vēl tikai plāno būvniecību, gan tiem, kuri domā paplašināties. Kas jāzina, sākot darbu, un kas jāievēro būvniecības procesa laikā – uz sarunu par to aicinājām lauksaimnieku ar pieredzi, bijušo z/s „Ogre” īpašnieku GUNTI ĶIGULI. Viņa vadībā ir projektēta viena no modernākajām fermām Latvijā, kas tagad pieder SIA „Ogres piens”.

 

Interviju ar Gunti Ķiguli lasiet pielikumā.

 

Foto: Līga Cimermane

Lapas