Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

LLKC aicina būt uzmanīgiem, slēdzot zemes nomas līgumus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, kuri pārslēdz zemes nomas līgumus ar zemes īpašniekiem, nopietni izvērtēt nomas līgumā iekļautos nosacījumus, īpaši gadījumos, kad līgums tiek slēgts ar ārvalstu zemes īpašniekiem.  Zemes nomas līgumu slēgšanai par pamatu iesakām izmantot LLKC izstrādāto nomas līguma paraugu (skatīt pielikumu).

LLKC atgādina, ka katrs nomas darījums ir individuāls un ar specifiskām tehniskajām prasībām, tādēļ katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, un līgums jāpielāgo atbilstoši katrai situācijai.

Aitkopības kooperatīva izveidošanas pieredze

Kooperatīvs „Kurzemes jērs” ir viens no jaunākajiem kooperatīviem Latvijā, jo tas reģistrēts 2013. gada 27. martā, un darbojas Tukuma novada Pūres pagastā. Kooperatīva pamatdarbības veidi ir aitu un kazu audzēšana, lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība.

Govs izmantošanas ilgums Latvijā

Piena pašizmaksas aprēķini liecina, ka ganāmpulks jācenšas apsaimniekot tā, lai palielinātos govs izmantošanas ilgums. Ar to saprot dzīvnieku spēju izdzīvot konkrētos ražošanas apstākļos, kas ietver gan ēdināšanu, gan turēšanas apstākļus. Tas nozīmē, ka govs izmantošanas ilguma rādītāji ļauj izvērtēt saimniecības menedžmenta efektivitāti.

Noteiktas demonstrējumu saimniecības piena un gaļas lopkopībā

Lopkopības kompetenču centrs ir jauna, šogad izveidota struktūra, kas radīta LLKC konsultāciju sistēmā ar mērķi lopkopības nozares teorētiskās vajadzības saistīt ar praktisko pieredzi un pielietojumu saimniecībās. Tika izsludināts publisks, atklāts pieteikumu konkurss, kurā varēja piedalīties ikviena saimniecība.

Gaļas audzētāji tiekas forumā Igaunijā

Latvijas speciālistiem bija iespēja iepazīties ar Igaunijas situāciju gaļas audzēšanas sektorā. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Lopkopības nodaļas speciāliste Daiga Baltiņa un Ekonomikas nodaļas speciālists Raivis Andersons piedalījās gaļas audzētāju forumā Tartu. Šo pasākumu rīkoja Igaunijas lauksaimnieku organizācijas, kas strādā ar jebkāda veida gaļu – liellopu, aitu, cūku. Forums notika 26. novembrī, tā  mērķis bija analizēt kopējo situāciju Igaunijā, un paskatīties uz situāciju pasaulē, par kuru pastāstīja pārstāvji no Īrijas un Ungārijas.

Lopkopības kompetenču centra demonstrējumu tēmas un to aktualitāte

Nemitīgi mainīgās saražotās lopkopības produkcijas iepirkuma cenas ierobežo lopkopības uzņēmumu attīstību un stratēģisko plānošanu Latvijā. Tādēļ SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) vairāku gadu garumā „Interešu grupu” saimniecībās ir aprēķinājis lopkopības produkcijas pašizmaksu Latvijā saražotajam pienam un gaļai.

Elektroniskā pieteikšanās demonstrējumu saimniecībām "Zālēdāju projektā" piena lopkopībā

LLKC Lopkopības kompetenču centrs „Zālēdāju projekta” ietvaros izsludina atklātu konkursu par demonstrējumu veikšanu piensaimniecībās

uz šādām demonstrējumu tēmām:

Elektroniskā pieteikšanās demonstrējumu saimniecībām "Zālēdāju projektā" gaļas liellopu audzēšanā

LLKC Lopkopības kompetenču centrs „Zālēdāju projekta” ietvaros izsludina atklātu konkursu par demonstrējumu veikšanu gaļas liellopu saimniecībās

uz šādām demonstrējumu tēmām:

1. Zīdējteļu piebarošanas ietekme uz turpmāko augšanu un attīstību (gan telēm, gan buļļiem).

2. Pilngraudu skābbarības izaudzēšana un izbarošanas efektivitāte gaļas liellopu saimniecībā nobarojamajiem liellopiem intensīvās nobarošanas periodā.

3. Dažādu šķirņu (SI,HE,LI) zīdītājgovju teļu augšanas salīdzinājums gaļas liellopu saimniecībā.

Lapas