Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Preiļu nov. | Lauka diena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar z/s ”Ramanīši”, biedrību ”Zemnieku federācija” un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām.

Lauka diena notiks 16. jūlijā divās daļās no plkst. 11-16 zemnieku saimniecībā “Ramanīši”, Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par kvalitatīvu daudzlauku ganību sistēmu nozīmi lopkopībā, ganību infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanas knifiem. Saimniecības īpašniece dalīsies ar savu pieredzi.

Dzīvnieku izcelsmes piena produkti pārdzīvos alternatīvos piena veidus

Berlīnē no 17. līdz 19. jūnijam notika Starptautiskā piena pētniecības tīkla (IFCN) organizēta starptautiska konference “Izmaiņas piena produktu pasaulē 2000-2020-2040”, kur īpaša uzmanība tika veltīta alternatīvajiem piena veidiem (t. sk. augu valsts izcelsmes dzērieniem).

Konferencē piedalījās 85 pārstāvji no 48 valstīm, pārstāvot dažādas lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas, konsultantus, kooperatīvus, izglītības iestādes, tirgus pētījumu centrus, piena pārstrādātājus.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūnija numurā

Pirms pusgada Latvijā izveidots jauns kooperatīvs “Baltu piens”, kurā apvienojušies astoņi piena kooperatīvi. Kā tas darbojas, kādi ir mērķi, stāsta jaunā kooperatīva valdes priekšsēdētāja Mirdza Feldmane. Viņa ir arī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas Piena grupas, kā arī kooperatīva “Pienupīte” vadītāja.

Žurnāla lasiet interviju ar SIA “Trikātas piens” īpašniekiem Ēvaldu un Rolandu Putniņiem, kuri stāsta par sekmēm bioloģiskā siera ražošanā vēsturiskajā Trikātas pienotavā, kuru izdevies paglābt no bojāejas.

Slaucamo govju ēdināšana piesietā turēšanas sistēmā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Govju precīzā ēdināšana piesietajā turēšanā, izmantojot dažādus proteīna avotus ekonomiski pamatotas barības devas ieguvei, izmantojot pašaudzēto lopbarību siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas nolūkos” (LAD līguma Nr. LAD160419/P25).

Paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņi svaigpienā, to novēršanas iespējas

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: Paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņi pienā un to novēršanas iespējas slaucamo govju ganāmpulkā (LAD līguma Nr. LAD160419/P23).

Govju ēdināšanas nozīme svaigpiena sausnas palielināšanā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Sabalansētas ēdināšanas nozīme piena sausnas palielināšanā piena lopkopības saimniecībā” (LAD līguma Nr. LAD160419/P20).

Mērķis: Nodemonstrēt sabalansētas ēdināšanas nozīmi piena sausnas palielināšanā dažādu šķirņu slaucamajām govīm.

Slaucamo govju ganību sistēmas

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu” (LAD līguma Nr. LAD160419/P26).

Slaucamo govju pirmās atnešanās vecums

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Slaucamo govju pirmās atnešanās vecuma ietekme uz dzīvnieku veselību, produktivitāti, pēcnācēju kvalitāti” (LAD līguma Nr. LAD160419/P24).

Robotizētās piensaimniecības saimniekošanas pieredze

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: „Slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus (LAD līguma Nr. LAD160419/P22).

Lapas