Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Slaucamo govju pirmās atnešanās vecuma nozīmīgums

Lai piensaimniecība būtu efektīva, liela nozīme ir laikus un kvalitatīvi izaudzētām telēm – nākamajām slaucamajām govīm. Teles izaudzēšanas izmaksas ir otrās lielākās izmaksas piensaimniecībā aiz lopbarības izmaksām, tādēļ būtiski ir tas, kā tiek izaudzētas teles – potenciālās slaucamās govis. Nozīmīgi  iz izaudzēšanas laikā nepieļaut kļūdas, un lai tā noritētu pareizi, kvalitatīvi un laikā. Šogad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības cents (LLKC) uzsācis demonstrējumu ”Slaucamo govju pirmās atnešanās vecuma ietekme uz dzīvnieku veselību, produktivitāti, pēcnācēju kvalitāti”.

Seminārs un saimniecību apmeklējums piena lopkopībā Aizkrauklē

"UZMANĪBU! Grupa uz 12.12.2019. saimniecību apmeklējumu ir nokomplektēta. Var vēl pieteikties uz 11.12.2019.
Rakstiet uz rudite.sanzarevska@llkc.lv, ja būs pietiekoši daudz interesentu, organizēsim vēl šādu pasākumu." 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” decembrī organizē pasākumus piena lopkopībā.

Seminārs un saimniecību apmeklējums piena lopkopībā Aizkrauklē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs decembrī organizē pasākumus piena lopkopībā.

11. decembrī:  LLKC Aizkraukles birojā, Bērzu ielā 7 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra eksperti stāstīs par ekonomiskajiem aprēķiniem piena lopkopībā un govju neauglības cēloņu noteikšanas metodēm kā arī LDC informēs par aktualitātēm dzīvnieku reģistrā un pārraudzībā.

​Saimniekošana piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus

Latvijas piena ražošanas fermās arvien pieprasītāki kļūst slaukšanas roboti. Turklāt slaukšanas roboti ir piedzīvojuši arī būtisku modernizāciju, tāpēc tie labi paveic tiem paredzētās darbības. Latvijā pirmie slaukšanas roboti parādījās pirms 12 gadiem. Automātisko slaukšanas sistēmu pieredze Latvijā kopumā ir neliela, tādēļ atbildes par saimniekošanas efektivitāti nepieciešamas jo drīzāk. Tās var iegūt, apkopojot saimniekošanas gaitā uzkrāto uzskaites datu materiālu, kas noderēs darbības analīzē un, iespējams, arī citām saimniecībās pieredzei. 

Slaucamo govju ēdināšanas nozīme svaigpiena sausnas satura izmaiņā

Svaigpiena sastāvu ietekmē govju šķirne, šķirnes ģenētiskā variācija, govs veselība, vide, apsaimniekošanas prakse, lopbarība un lopbarības izēdināšanas prakse. Lai labāk izprastu slaucamās govs ēdināšanas un apsaimniekošanas nozīmi, Latvijas Lauku un konsultācijas centrs īsteno demonstrējumu  “Sabalansētas ēdināšanas nozīme piena sausnas palielināšanā piena lopkopības saimniecībā”.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” novembra numurā

Novembra numura lielā tēma – aitkopība Latvijā. Vismaz 53 000 jēru gadā tirgum spēj piedāvāt Latvijas aitkopji, un tas ir vismaz trīs reizes vairāk nekā pirms 10 gadiem. Augošais saimniecību un ganāmpulku skaits, pieaugoša izpratne par kvalitatīvu jēru izaudzēšanu tirgus vajadzībām un vēlme saņemt adekvātu samaksu par dzīvniekiem saimniekiem liek sākt diskusiju par kooperāciju. Žurnālā sniedzam ieskatu oktobra beigās Latvijas Aitu audzētāju rīkotajā konferencē “Aitu realizācijas iespējas un kooperācija” pārrunātajā.

Notiks seminārs kazkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Kazkopības biedrību organizē semināru par kazu audzēšanas aktuālajiem jautājumiem un pārraudzības darba organizāciju.

Mērķauditorija: nozares interesenti, esošie pārraugi kazkopībā kvalifikācijas paaugstināšanai, personas, kuras vēlas iegūt pārrauga tiesības kazkopībā vienā ganāmpulkā un citi, kam aktuāla kazkopība.

Mācību struktūra: klātienes nodarbības.

Mācību norise: 11.-12.12.2019. sākums plkst. 09.30.

Vaislas teļu augšanas un attīstības nosacījumi

  Piensaimniekiem tiek atgādināts, ka lielāka uzmanība jāpievērš pareizai vaislas teļu izaudzēšanai, kas nodrošinātu ātrāku šo dzīvnieku izmantošanu vaislai, taču praksē ne visi saimnieki to spēj īstenot. Lai sasniegtu mērķi – uzsākt pirmo laktāciju govīm, vaislas teļu izaudzēšanā ir jāievēro vairāki nosacījumi, kuri tiek analizēti un aplūkoti Latvijas Lauku un konsultācijas centrs (LLKC) realizētajā demonstrējumā ar tēmu: Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību. 8.lote (LAD līguma Nr. LAD100119/P2).

Lapas