Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Apkopotas iegūtās vasarāju ražas

Šī gada graudaugu ražas sezona ir noslēgusies. Ar lauksaimnieku aptauju par iegūtajām vasarāju ražām noslēgusies arī ikgadējā laukaugu ražas prognozēšana.

Kopumā vasarāju ražas šogad vērtējamas kā apmierinošas. Kaut šogad nav sasniegtas 2012. gada rekordražas, lielākā daļa graudu audzētāju ar ražu var būt apmierināti.

Attēlā redzamas pēdējo trīs gadu vasarāju ražu prognožu salīdzinājums.

Oktobra nogalē sāksies platību maksājumu avansu izmaksa

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada oktobra otrās puses uzsāks platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem.

Oktobra pēdējā nedēļā tiks uzsākti avansa maksājumi lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu atbalstam (MLA), bet novembrī tiks uzsākta vienotā platību maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansu izmaksa.

LAD ir sagatavojis platību maksājumu grafiku līdz 2013. gada beigām, ko var apskatīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

 

LAD informācija

Platību maksājumi – pagaidām bez būtiskām izmaiņām

2014. un 2015.gadā, ieviešot tiešo maksājumu sistēmas reformu, tiks turpināta vienotā platības maksājuma īstenošana, kas būs nozīmīgākā ienākuma atbalsta daļa no Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem. Pēc konsultācijām ar lauksaimnieku organizācijām šādu lēmumu pieņēmusi Zemkopības ministrija.

Kāpostu cekulkode: prognoze nākamajai sezonai

Ja sarindotu pieaugošā secībā Latvijas lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļus pēc postīguma, tad pirmajā desmitniekā varētu iekļaut arī kāpostu cekulkodi. Šis kaitēklis šovasar jau vairākkārt pieminēts Valsts augu aizsardzības dienesta informācijās par kaitīgo organismu novērojumu rezultātiem Latvijas sējumos un stādījumos.

Pirms vairākiem gadiem (pagājušā gadsimta 90.-to gadu beigās) par kāpostu cekulkodi mācību grāmatās rakstīja, ka tā masveidā savairojas reti un speciāli ierobežošanas pasākumi nav nepieciešami, taču pēdējos gados situācija ir mainījusies.

Aicina pieteikt jaunos lauksaimniekus konkursam „Senču aicinājums 2013”

Lai veicinātu Latvijas lauksaimniecību un lauku attīstību, jau ceturto gadu Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete kopā ar Zemnieku saeimu un žurnālu „AgroTops” organizē konkursu jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums”.

Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus/lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta jaunietim, kurš dzīvo laukos un ir veiksmīgs lauksaimnieks, veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību, kā arī aktīvi iesaistās sociālā dzīvē.

Ražas sezona noslēgusies ar labiem rezultātiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) eksperti konstatējuši, ka šī gada graudaugu kopraža sasniegusi 1,75 miljonus tonnu, kas ir par 17% mazāk kā pērn taču vidēji par 16% vairāk kā vidēji piecus gadus iepriekš. Šobrīd raizes rada kartupeļu ražas novākšana.

LLKC speciālisti piedalās projekta Baltic Deal partneru sanāksmē un starptautiskā konferencē Helsinkos

Konferencē Helsinkos tās dalībnieki nonāca pie vienprātīga secinājuma, ka šādi vides aizsardzībai veltīti starptautiski projekti kā Baltic Deal un citi, ir jāturpina, jo starpvalstu sadarbība ir vienīgais veids mērķa sasniegšanai ceļā uz zilāku Baltijas jūru.

Laukaugu ražas prognozēšana augustā

Veicot iekulto ziemāju ražu apsekošanu, LLKC speciālisti secinājuši, ka ziemāju ražas šogad ir par apmēram 20% zemākas kā 2012. gadā, kas vērtējamas kā vidēji labas ražas.

Augustā pirms vasarāju kulšanas tika veikta vasarāju labību – vasaras kviešu, miežu, auzu, vasaras rapša un griķu ražas otrā prognozēšana un apkopotas iekultās ziemāju labību – ziemas kviešu, rudzu, tritikāles un ziemas rapša ražas.

Vasarāju labību otrā prognozēšana

Šajā mācību gadā turpinās programmas „ Skolas auglis” un „Skolas piens”

Lai uzsāktu dalību programmās „Skolas auglis” vai „Skolas piens”, pretendentam ir jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta (LAD) Klientu reģistrā un jāsaņem apstiprinājums. Ja apstiprinājums attiecīgajai programmai ir saņemts iepriekšējos mācību gados, tad atkārtots apstiprinājums jaunajam mācību gadam nav nepieciešams.

Lapas