Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Nacionālās lauksaimniecības subsīdijas 2014. gadā

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pašā 2013. gada nogalē tika publicēti MK noteikumi Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”. Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikts 2014. gada valsts atbalsts lauksaimniecībai, kas tiek piešķirts 9 147 352 eiro apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt fiziskas vai juridiskas personas, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

LLKC speciālists Oskars Balodis – pirmais ES mēroga eksperts no Latvijas integrētajā augu aizsardzībā

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis ir pirmais eksperts no Latvijas, kurš ieguvis Eiropas lauksaimnieku organizāciju COPA-COGECA uzticību darboties Eiropas Komisijas izveidotajā Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) „Lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējīgums” darba grupā.

Ražotājiem būs jāsniedz patērētājiem pilnīgāka informācija par pārtikas produktu sastāvu

Zemkopības ministrija atkārtoti informē: lai patērētāji varētu iegūt saprotamu un viegli salasāmu informāciju par pārtikas produktiem, sākot ar 2014. gada 13. decembri obligāti jāizmanto marķējumi atbilstoši jaunās, 2011. gada decembrī pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra regulas (ES) Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem prasībām. Regulas ieviešanai bija noteikts trīs gadu pārejas periods, lai uzņēmumi savlaikus varētu pielāgoties.

Būtiskākās izmaiņas pārtikas produktu marķēšanā:

Seminārs "Vienkārši risinājumi augsnes auglības uzlabošanai graudkopības saimniecībās"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko praktisko semināru "Agroekoloģija praksē: Vienkārši risinājumi augsnes auglības uzlabošanai graudkopības saimniecībās".

Semināra mērķis:

Iepazīstināt ar vienkāršiem risinājumiem augsnes auglības uzlabošanai un augu barības vielu pieejamības veicināšanai. Seminārā tiks sniegts ieskats par to, kā no viegli pieejamām un lētām izejvielām pagatavot bioloģisko mēslojumu un augsnes uzlabotājus, kas ir piemēroti izmantošanai gan maza, gan liela izmēra laukiem, it īpaši, graudu ražošanai.

Programmā „Skolas auglis” iekļauj arī bioloģiski audzētos augļus un dārzeņus

Programmā „Skolas auglis” var piedalīties arī bioloģiski audzēto augļu un dārzeņu ražotāji.

To nosaka grozījumi MK noteikumos Nr. 737 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs”, kas stājās spēkā 2013. gada 7. decembrī. Vairāk informācijas konkrētajos MK noteikumos.

 

ZM informācija

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības saņemšanai

Ar 2013. gada 1. jūniju stājas spēkā Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”.

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā būtiski mainījusies augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības saņemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens apliecības veids – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.

LLKC augkopības eksperti: ziemāju stāvoklis ir cerīgs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības eksperti informē, ka ziemāju – graudaugu un rapša – sējumi Latvijā šobrīd ir labā stāvoklī un, ja iestājoties meteoroloģiskajai ziemai, sniegs uzkritīs uz sasalušas zemes, tie pavasari sagaidīs tikpat topošajai ražai cerīgi.

Izvērtē zemnieku saimniecībās ierīkoto demonstrējumu rezultātus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos 11. decembrī notika seminārs „Izmēģinājumu un demonstrējumu rezultāti augkopībā 2013”, kurā tika analizēti šogad zemnieku saimniecībās ierīkotie izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā. Rezultāti ir apkopoti un publicēti informatīvajā izdevumā „Izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā 2013”, kas ierobežotā daudzumā pieejams LLKC birojā Ozolniekos un LLKC 26 konsultāciju birojos novados. Ar prezentācijām uzstājās demonstrējumu konsultanti un lauksaimniecības zinātnieki.

LLKC aicina būt uzmanīgiem, slēdzot zemes nomas līgumus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, kuri pārslēdz zemes nomas līgumus ar zemes īpašniekiem, nopietni izvērtēt nomas līgumā iekļautos nosacījumus, īpaši gadījumos, kad līgums tiek slēgts ar ārvalstu zemes īpašniekiem.  Zemes nomas līgumu slēgšanai par pamatu iesakām izmantot LLKC izstrādāto nomas līguma paraugu (skatīt pielikumu).

LLKC atgādina, ka katrs nomas darījums ir individuāls un ar specifiskām tehniskajām prasībām, tādēļ katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, un līgums jāpielāgo atbilstoši katrai situācijai.

Lapas