Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Oficiāla tirgošanās ar pašu ražoto produkciju

Pašaudzēto dārzeņu un augļu vai pašrocīgi ceptu pīrādziņu un smalkmaizīšu tirgošanās sezona tūlīt ritēs pilnā sparā, tāpēc par šādas komercdarbības nepieciešamajām prasībām Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta speciālisti sagatavojuši informāciju „Lauku Lapai”.

Pārtikas apritē iesaistītajiem jāreģistrējas

LLKC: Salnas dārzkopjiem līdz šim lielas raizes nav sagādājušas

Salnas, kas pēdējās naktīs bijušas Latvijā, augļu koki pārcietuši labi, taču dārzkopjiem jāseko līdzi meteoroloģiskajām prognozēm, jo sevišķi, ja stādījumi atrodas dārziem mazāk piemērotās vietās, piemēram, ieplakās, kur var koncentrēties aukstās gaisa masas.

Norit Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadā pieņemšana

No 14.aprīļa Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam (turpmāk – iesniegums) var iesniegt arī papīra formātā. No 9.aprīļa to varēja jau izdarīt, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Aizpildīts iesniegums (tai skaitā iesnieguma pielikumi, ja ir aktīvas agrovides pasākumu saistības) un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 2014.gada 15.maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija.

Vides prasības augkopības saimniecībās

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros nu jau ceturto gadu īstenos pasākumu „Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana”. Savstarpējo atbilstību veido: laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVN) un obligātās pārvaldības prasības. Pieteikšanās pasākumam šogad noslēdzās 23. martā, patlaban tiek apkopota informācija par saimniecībām un drīz sāksies to apsekošana.

Ziemāju sējumi cietuši visā Latvijā, smagākā situācija Zemgalē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) veiktais ziemāju stāvokļa apsekojums Latvijā liecina, ka vissliktākā situācija ir Zemgalē, kur nāksies pārsēt līdz pat 80% no graudaugu sējumiem. Citos Latvijas reģionos ziemāji skarti mazāk, taču kailsala ietekmi uz saimniekošanu izjutīs teju katrs graudu audzētājs.

Pieteikšanās interešu grupām augkopībā un piena lopkopībā

Tiek izsludināta saimniecību pieteikšanās Interešu grupām augkopībā un piena lopkopībā.

Tēmas augkopībā: Graudaugu un rapša audzēšana; Bioloģiskā lauksaimniecība.

Tēmas piena lopkopībā: Piena kvalitāte un govju veselība piensaimniecībā; Kvalitatīva rupjā lopbarība un ganāmpulka veselība.

Sīkāk par pieteikšanās kārtību lasīt pielikumā

Pieteikšanās termiņš 2014. gada 4. aprīlis.

Seminārs "Agroekoloģija praksē: Vienkārši risinājumi augsnes auglības un ražas uzlabošanai un augu aizsardzībai"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs š. g. 31. martā Kokneses pagastā rīko praktisko semināru "Agroekoloģija praksē: Vienkārši risinājumi augsnes auglības un ražas uzlabošanai un augu aizsardzībai".

Semināra mērķis:

Lapas