Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Programmā „Skolas auglis” iekļauj arī bioloģiski audzētos augļus un dārzeņus

Programmā „Skolas auglis” var piedalīties arī bioloģiski audzēto augļu un dārzeņu ražotāji.

To nosaka grozījumi MK noteikumos Nr. 737 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs”, kas stājās spēkā 2013. gada 7. decembrī. Vairāk informācijas konkrētajos MK noteikumos.

 

ZM informācija

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības saņemšanai

Ar 2013. gada 1. jūniju stājas spēkā Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”.

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā būtiski mainījusies augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības saņemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens apliecības veids – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.

LLKC augkopības eksperti: ziemāju stāvoklis ir cerīgs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības eksperti informē, ka ziemāju – graudaugu un rapša – sējumi Latvijā šobrīd ir labā stāvoklī un, ja iestājoties meteoroloģiskajai ziemai, sniegs uzkritīs uz sasalušas zemes, tie pavasari sagaidīs tikpat topošajai ražai cerīgi.

Izvērtē zemnieku saimniecībās ierīkoto demonstrējumu rezultātus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos 11. decembrī notika seminārs „Izmēģinājumu un demonstrējumu rezultāti augkopībā 2013”, kurā tika analizēti šogad zemnieku saimniecībās ierīkotie izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā. Rezultāti ir apkopoti un publicēti informatīvajā izdevumā „Izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā 2013”, kas ierobežotā daudzumā pieejams LLKC birojā Ozolniekos un LLKC 26 konsultāciju birojos novados. Ar prezentācijām uzstājās demonstrējumu konsultanti un lauksaimniecības zinātnieki.

LLKC aicina būt uzmanīgiem, slēdzot zemes nomas līgumus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, kuri pārslēdz zemes nomas līgumus ar zemes īpašniekiem, nopietni izvērtēt nomas līgumā iekļautos nosacījumus, īpaši gadījumos, kad līgums tiek slēgts ar ārvalstu zemes īpašniekiem.  Zemes nomas līgumu slēgšanai par pamatu iesakām izmantot LLKC izstrādāto nomas līguma paraugu (skatīt pielikumu).

LLKC atgādina, ka katrs nomas darījums ir individuāls un ar specifiskām tehniskajām prasībām, tādēļ katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, un līgums jāpielāgo atbilstoši katrai situācijai.

Praktiski pētījumi zemnieku saimniecībās

Lauksaimniekiem jau vairāku gadu garumā ar valsts atbalstu tiek dota iespēja savā saimniecībā pētīt un risināt dažādus aktuālus jautājumus gan augkopībā, gan lopkopībā. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē demonstrējumu ierīkošanu saimniecībās ar mērķi parādīt dažādu jautājumu risinājumus citiem lauksaimniekiem, kā arī informēt lauksaimniekus par aktualitātēm nozarē.

Noslēgušies augkopības demonstrējumi saimniecībās

Noslēgušies zemnieku saimniecībās ierīkotie izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā. Par to, kādi rezultāti iegūti un kādas atziņas gūtas, varēs iepazīties noslēguma seminārā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā š.g. 11. decembrī.

Lauksaimniekiem piešķirts dīzeļdegvielas apjoms, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums

LAD lauksaimniekiem ir piešķīris no akcīzes nodokļa atbrīvotu dīzeļdegvielas apjomu – 15 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru (pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”).

Lapas