Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Noslēgusies datu vākšana 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumam

Kopskaitā 180 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultanti pabeiguši darbu pie lauku saimniecību struktūru apsekojuma, aptaujājot 25 000 lauku saimniecības visā Latvijā.

Datu vākšana notika sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi, kas veic kārtējo lauku saimniecības struktūras apsekojumu ar mērķi iegūt kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru. Tā tiks izmantota, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības tendences, kā arī lauksaimniecības politikas plānošanai un novērtēšanai.

Lauku uzņēmēji gūst jaunas zināšanas un pieredzi, iesaistoties arodapmācībās

LLKC Valmieras un Valkas konsultāciju biroji šo gadu ir uzsākuši, vadot ES līdzfinansēto arodapmācību projektu. Interesentiem – lauku uzņēmējiem, saimniecību vadītājiem un speciālistiem piedāvājām teorētisko un pieredzes apmaiņas apmācību trīs dažādās tēmās. Visvairāk apmeklētā bija programma par augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu. Piedaloties šajās mācībās, augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem bija iespēja saņemt apliecinājumu, pamatojoties uz kuru Valsts augu aizsardzības dienests pagarināja apliecību.

Ziemošanas apstākļi Latvijas dārzos

Daudzus interesē, kā augi varētu pārciest ziemu. Taču par to, kā augļu koki būs pārziemojuši, varēs spriest tikai tad, kad jau briedīs nākamā raža.

Mēs nevaram iespaidot meteoroloģiskos apstākļus, nevaram tos pat pietiekoši labi prognozēt ilgtermiņā, taču varam saimniekot savos dārzos, samazinot iespējamos riskus ar atbilstošu kopšanu. Slikta augu kopšana, nepareiza vainagu veidošana, mitruma vai barības vielu nepietiekamība vai pārbagātība, kā arī pārāk liela raža pazemina ziemcietību.

Kad un kā pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu?

Jau ziņots, ka no 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada ierobežojošais nosacījums.

Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003. gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.

Lauksaimniecības tehnisko pakalpojumu cenas stabilizējušās

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), apkopojot tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā, secinājis, ka tās pēdējā gada laikā ir stabilizējušās. Pieaugums bijis graudu kodināšanas, siena presēšanas rituļos un frēzēšanas pakalpojumiem, bet lielākais cenas kritums - grāvmalu un ceļmalu appļaušanas, atsevišķu traktoru nomas un graudu kaltēšanas pakalpojumiem.

Iespēja apgūt lauksaimniecības pamatus tālmācībā

LLKC aicina tālmācībā apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu „Lauksaimniecības pamati”. Tos var apgūt, nepārtraucot ikdienas darbu veikšanu saimniecībā un netērējot laiku un līdzekļus, kas būtu nepieciešami mācību apmeklēšanai klātienē.

Nacionālās lauksaimniecības subsīdijas 2014. gadā

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pašā 2013. gada nogalē tika publicēti MK noteikumi Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”. Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikts 2014. gada valsts atbalsts lauksaimniecībai, kas tiek piešķirts 9 147 352 eiro apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt fiziskas vai juridiskas personas, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

LLKC speciālists Oskars Balodis – pirmais ES mēroga eksperts no Latvijas integrētajā augu aizsardzībā

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis ir pirmais eksperts no Latvijas, kurš ieguvis Eiropas lauksaimnieku organizāciju COPA-COGECA uzticību darboties Eiropas Komisijas izveidotajā Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) „Lauksaimniecības produktivitāte un ilgtspējīgums” darba grupā.

Ražotājiem būs jāsniedz patērētājiem pilnīgāka informācija par pārtikas produktu sastāvu

Zemkopības ministrija atkārtoti informē: lai patērētāji varētu iegūt saprotamu un viegli salasāmu informāciju par pārtikas produktiem, sākot ar 2014. gada 13. decembri obligāti jāizmanto marķējumi atbilstoši jaunās, 2011. gada decembrī pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra regulas (ES) Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem prasībām. Regulas ieviešanai bija noteikts trīs gadu pārejas periods, lai uzņēmumi savlaikus varētu pielāgoties.

Būtiskākās izmaiņas pārtikas produktu marķēšanā:

Seminārs "Vienkārši risinājumi augsnes auglības uzlabošanai graudkopības saimniecībās"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko praktisko semināru "Agroekoloģija praksē: Vienkārši risinājumi augsnes auglības uzlabošanai graudkopības saimniecībās".

Semināra mērķis:

Iepazīstināt ar vienkāršiem risinājumiem augsnes auglības uzlabošanai un augu barības vielu pieejamības veicināšanai. Seminārā tiks sniegts ieskats par to, kā no viegli pieejamām un lētām izejvielām pagatavot bioloģisko mēslojumu un augsnes uzlabotājus, kas ir piemēroti izmantošanai gan maza, gan liela izmēra laukiem, it īpaši, graudu ražošanai.

Lapas